Żłobek z dofinansowaniem Poznań

Kolorowy Domek to żłobek z dofinansowaniem w Poznaniu, który oferuje wsparcie finansowe dla rodziców dzięki poznańskiemu świadczeniu żłobkowemu. Nasza placówka została wybrana przez Urząd Miasta Poznania w ramach konkursu ofert na wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz ochrony praw dziecka. W rezultacie otrzymaliśmy dofinansowanie do 30.06.2024 dla 70 miejsc w oddziale na ul. Junackiej oraz 15 miejsc w oddziale na ul. Ułańskiej. Dofinansowanie do czesnego wynosi 500 zł miesięcznie dla osób, które wskazały miejsce zamieszkania w Poznaniu do celów podatkowych. Dzięki dofinansowaniu rodzice mają możliwość zapewnienia swoim pociechom wysokiej jakości edukacji w jednym z najlepszych żłobków Montessori w Poznaniu w atrakcyjnej cenie.

Dofinansowanie do żłobka z ZUS

Oprócz poznańskiego świadczenia żłobkowego rodzicom przysługuje również dofinansowanie do żłobka z ZUS, tzw. żłobkowe, w kwocie 400 zł miesięcznie. Oba rodzaje wsparcia finansowego otrzymuje bezpośrednio placówka, do której uczęszcza dziecko, co ułatwia rodzicom formalności związane z opłatami za żłobek.

Warto skorzystać z możliwości dofinansowania żłobka, aby zapewnić dziecku najlepsze warunki do rozwoju i nauki. Żłobek Kolorowy Domek w Poznaniu to miejsce, gdzie dzieci otrzymują wszechstronną opiekę i edukację, a rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe.